Startseite
Karte anzeigen

China: Yúnnán

Übersicht: Präfekturen, Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für die Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene sowie die kreisfreien Städte, Stadtbezirke und Kreise der Provinz Yúnnán gemäß den letzten Volkszählungen.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über eine ausgewählte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Urbanisierung, Altersgruppen, Altersverteilung, Generationen im Haushalt).

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus
2000-11-01
Einwohner
Zensus
2010-11-01
Einwohner
Zensus
2020-11-01
Băoshān ShìStadt auf Präfekturebene保山市2.348.3152.506.4912.431.211
Chāngníng XiànLandkreis昌宁县333.241343.566319.858
Lónglíng XiànLandkreis龙陵县260.097277.319272.769
Lóngyáng QūBezirk隆阳区846.865935.618903.081
Shīdiàn XiànLandkreis施甸县314.187305.223293.022
Téngchōng ShìKreisfreie Stadt腾冲市593.925644.765642.481
Chŭxióng Yízú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Yi楚雄彝族自治州2.542.5302.684.1692.416.747
Chŭxióng ShìKreisfreie Stadt楚雄市503.682588.620631.530
Dàyáo XiànLandkreis大姚县279.838273.315228.961
Lùfēng XiànLandkreis禄丰县414.258422.770366.512
Móudìng XiànLandkreis牟定县195.322208.726149.437
Nánhuá XiànLandkreis南华县227.970236.133203.704
Shuāngbǎi XiànLandkreis双柏县153.403159.867133.884
Wŭdìng XiànLandkreis武定县262.601271.963239.059
Yáo'ān XiànLandkreis姚安县199.071197.676164.165
Yŏngrén XiànLandkreis永仁县103.606109.30497.985
Yuánmóu XiànLandkreis元谋县202.779215.795201.510
Dàlĭ Báizú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Bai大理白族自治州3.296.5523.456.3233.337.559
Bīnchuān XiànLandkreis宾川县324.412348.754341.319
Dàlĭ ShìKreisfreie Stadt大理市576.224652.045771.128
Ĕryuán XiànLandkreis洱源县259.948268.313248.147
Hèqìng XiànLandkreis鹤庆县249.030255.328243.031
Jiànchuān XiànLandkreis剑川县165.900169.973160.471
Mídù XiànLandkreis弥渡县296.860313.156261.205
Nánjiàn Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis南涧彝族自治县209.887211.433192.942
Wēishān Yízú Huízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis巍山彝族回族自治县296.124304.368267.474
Xiángyún XiànLandkreis祥云县437.371455.605406.642
Yàngbì Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis漾濞彝族自治县105.380102.30597.610
Yŏngpíng XiànLandkreis永平县178.438175.163164.613
Yúnlóng XiànLandkreis云龙县196.978199.880182.977
Déhóng Dăizú Jĭngpōzú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Dai und Jingpo德宏傣族景颇族自治州1.082.5991.211.4401.315.709
Liánghé XiànLandkreis梁河县150.985154.175134.268
Lŏngchuān XiànLandkreis陇川县170.006181.580181.364
Máng Shì [Luxi]Kreisfreie Stadt芒市337.406389.891439.931
Ruìlì ShìKreisfreie Stadt瑞丽市155.210180.627267.638
Yíngjiāng XiànLandkreis盈江县268.992305.167292.508
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu [Dêqên]Autonome Präfektur der Tibeter迪庆藏族自治州353.518400.182387.511
Déqīn Xiàn [Dêqên]Landkreis德钦县60.08566.58954.736
Wéixī Lìsùzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis维西傈僳族自治县146.017160.605146.363
Xiānggélĭlā Shì [Shangri-La]Kreisfreie Stadt香格里拉市147.416172.988186.412
Hónghé Hānízú Yízú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Hani und Yi红河哈尼族彝族自治州4.130.4634.500.8964.478.422
Gèjiù ShìKreisfreie Stadt个旧市453.311459.781419.314
Hékŏu Yáozú ZìzhìxiànAutonomer Kreis河口瑶族自治县95.451104.609101.971
Hónghé XiànLandkreis红河县267.627296.480284.607
Jiànshuĭ XiànLandkreis建水县513.712531.456534.205
Jīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú ZìzhìxiànAutonomer Kreis金平苗族瑶族傣族自治县316.171356.227331.377
Kāiyuăn ShìKreisfreie Stadt开远市292.039322.693323.031
Lǜchūn XiànLandkreis绿春县201.256222.180210.166
Lúxī XiànLandkreis泸西县365.585400.734389.138
Mĕngzì ShìKreisfreie Stadt蒙自市340.051417.156585.976
Mílè ShìKreisfreie Stadt弥勒市495.642539.725538.083
Píngbiān Miáozú ZìzhìxiànAutonomer Kreis屏边苗族自治县149.088153.964129.448
Shípíng XiànLandkreis石屏县277.580299.114271.951
Yuányáng XiànLandkreis元阳县362.950396.777359.155
Kūnmíng ShìStadt auf Präfekturebene昆明市5.781.2946.432.2098.460.088
Ānníng ShìKreisfreie Stadt安宁市295.173341.341483.753
Chénggòng QūBezirk呈贡区180.685310.843649.501
Dōngchuān QūBezirk东川区275.564271.917260.744
Fùmín XiànLandkreis富民县140.046145.554149.506
Guāndù QūBezirk官渡区1.398.305853.3711.602.279
Jìnníng QūBezirk晋宁区267.739283.784346.268
Lùquàn Yízú Miáozú ZìzhìxiànAutonomer Kreis禄劝彝族苗族自治县429.355396.404378.881
Pánlóng QūBezirk盘龙区344.754809.881987.955
Shílín Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis石林彝族自治县223.978246.218240.827
Sōngmíng XiànLandkreis嵩明县330.514287.095410.929
Wŭhuá QūBezirk五华区413.420855.5211.143.085
Xīshān QūBezirk西山区603.363753.813960.746
Xúndiàn Huízú Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis寻甸回族彝族自治县481.721457.068460.739
Yíliáng XiànLandkreis宜良县396.677419.399384.875
Lìjiāng ShìStadt auf Präfekturebene丽江市1.126.6461.244.7691.253.878
Gŭchéng QūBezirk古城区...211.151288.787
Huápíng XiànLandkreis华坪县154.968168.028159.695
Nínglàng Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis宁蒗彝族自治县229.204258.869244.525
Yŏngshèng XiànLandkreis永胜县375.769392.024336.832
Yùlóng Nàxīzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis玉龙纳西族自治县...214.697224.039
Líncāng ShìStadt auf Präfekturebene临沧市2.332.5702.429.4972.257.991
Cāngyuán Wăzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis沧源佤族自治县202.579179.098160.262
Fèngqìng XiànLandkreis凤庆县426.943458.322385.420
Gĕngmă Dăizú Wăzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis耿马傣族佤族自治县313.220296.302285.683
Línxiáng QūBezirk临翔区285.163323.708370.947
Shuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú ZìzhìxiànAutonomer Kreis双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县165.982176.549164.756
Yŏngdé XiànLandkreis永德县339.918369.702328.864
Yún XiànLandkreis云县416.507449.460389.180
Zhènkāng XiànLandkreis镇康县182.258176.356172.879
Nùjiāng Lìsùzú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Lisu怒江傈僳族自治州491.824534.337552.694
Fúgòng XiànLandkreis福贡县88.12798.616114.372
Gòngshān Dúlóngzú Nùzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis贡山独龙族怒族自治县34.74637.89438.471
Lánpíng Báizú Pŭmĭzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis兰坪白族普米族自治县196.977212.992195.874
Lúshuĭ ShìKreisfreie Stadt泸水市171.974184.835203.977
Pŭ'ĕr ShìStadt auf Präfekturebene普洱市2.480.3462.542.8982.404.954
Jiāngchéng Hānízú Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis江城哈尼族彝族自治县100.243121.545111.033
Jĭngdōng Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis景东彝族自治县352.089359.527303.109
Jĭnggŭ Dăizú Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis景谷傣族彝族自治县288.794291.672277.417
Láncāng Lāhùzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis澜沧拉祜族自治县464.016491.884441.455
Mènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis孟连傣族拉祜族佤族自治县208.593135.538144.693
Mòjiāng Hānízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis墨江哈尼族自治县355.364360.507281.554
Níng'ĕr Hānízú Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis宁洱哈尼族彝族自治县188.106185.719162.711
Sīmáo QūBezirk思茅区230.834296.565416.188
Xīméng Wăzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis西盟佤族自治县86.59891.33587.291
Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县205.709208.606179.503
Qŭjìng ShìStadt auf Präfekturebene曲靖市5.466.0895.855.0555.765.775
Fùyuán XiànLandkreis富源县657.474722.640675.229
Huìzé XiànLandkreis会泽县844.485908.292794.279
Lùliáng XiànLandkreis陆良县581.764622.397599.266
Luópíng XiànLandkreis罗平县515.211549.680535.565
Mălóng QūBezirk马龙区185.766184.989193.137
Qílín QūBezirk麒麟区648.956740.747996.279
Shīzōng XiànLandkreis师宗县349.770392.361376.902
Xuānwēi ShìKreisfreie Stadt宣威市1.292.8251.302.8911.189.813
Zhānyì QūBezirk沾益区389.838431.058405.305
Wénshān Zhuàngzú Miáozú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Zhuang und Miao文山壮族苗族自治州3.268.5533.517.9463.503.218
Fùníng XiànLandkreis富宁县382.913407.537396.818
Guăngnán XiànLandkreis广南县730.376787.449771.948
Măguān XiànLandkreis马关县350.002367.507318.704
Málìpō XiànLandkreis麻栗坡县267.986277.960243.587
Qiūbĕi XiànLandkreis丘北县434.009477.441468.172
Wénshān ShìKreisfreie Stadt文山市429.639481.505623.772
Xīchóu XiànLandkreis西畴县236.120255.286203.630
Yànshān XiànLandkreis砚山县437.508463.261476.587
Xīshuāngbănnà Dăizú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Dai西双版纳傣族自治州993.3971.133.5151.301.407
Jĭnghóng ShìKreisfreie Stadt景洪市443.672519.935642.737
Mĕnghăi XiànLandkreis勐海县314.068331.850353.720
Mĕnglà XiànLandkreis勐腊县235.657281.730304.950
Yùxī ShìStadt auf Präfekturebene玉溪市2.073.0052.303.5182.249.502
Chéngjiāng ShìLandkreis澄江市149.748169.366173.161
Éshān Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis峨山彝族自治县151.426162.831143.903
Hóngtă QūBezirk红塔区409.044495.129588.738
Huáníng XiànLandkreis华宁县196.519214.650190.425
Jiāngchuān QūBezirk江川区257.078280.889253.295
Tōnghăi XiànLandkreis通海县275.063300.800289.891
Xīnpíng Yízú Dăizú ZìzhìxiànAutonomer Kreis新平彝族傣族自治县264.615285.344262.771
Yìmén XiànLandkreis易门县169.581177.110151.671
Yuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú ZìzhìxiànAutonomer Kreis元江哈尼族彝族傣族自治县199.931217.399195.647
Zhāotōng ShìStadt auf Präfekturebene昭通市4.592.3885.213.5215.092.611
Dàguān XiànLandkreis大关县235.802263.225209.116
Lŭdiàn XiànLandkreis鲁甸县345.740390.654398.447
Qiăojiā XiànLandkreis巧家县461.034516.349462.173
Shuĭfù ShìKreisfreie Stadt水富市89.973102.143103.532
Suíjiāng XiànLandkreis绥江县141.989153.091135.468
Wēixìn XiànLandkreis威信县328.184385.865352.318
Yánjīn XiànLandkreis盐津县323.860369.881317.463
Yíliáng XiànLandkreis彝良县477.811521.838503.376
Yŏngshàn XiànLandkreis永善县362.943394.267349.157
Zhāoyáng QūBezirk昭阳区727.959787.837911.766
Zhènxióng XiànLandkreis镇雄县1.097.0931.328.3711.349.795
YúnnánProvinz云南省42.360.08945.966.76647.209.277

Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Yunnan Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Yunnan (web).

Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.


Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:

Geschlecht (C 2010)
männlich23.856.696
weiblich22.110.070
Urbanisierung (C 2010)
ländlich30.007.694
urban15.959.072
Altersgruppen (C 2010)
0-14 Jahre9.526.792
15-64 Jahre32.934.500
≥65 Jahre3.505.474
Altersverteilung (C 2010)
0-9 Jahre6.051.467
10-19 Jahre7.168.466
20-29 Jahre7.656.324
30-39 Jahre8.311.477
40-49 Jahre7.413.839
50-59 Jahre4.279.866
60-69 Jahre2.813.270
70-79 Jahre1.698.300
≥80 Jahre573.757
Generationen im Haushalt (C 2010)
12.927.576
26.343.962
32.912.622
≥4155.801