Startseite
Karte anzeigen

China: Innere Mongolei

Übersicht: Präfekturen, Ligen, Städte, Bezirke, Banner und Kreise

Die Einwohnerzahlen für die Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene sowie die kreisfreien Städte, Stadtbezirke, Banner und Kreise der Autonomen Region Innere Mongolei (Nèi mĕnggŭ) gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über eine ausgewählte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Urbanisierung, Altersgruppen, Altersverteilung, Generationen im Haushalt).

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus
2000-11-01
Einwohner
Zensus
2010-11-01
Einwohner
Zensus
2020-11-01
Ālāshàn Méng [Alxa]Aimag / Liga阿拉善盟196.279231.334262.361
Ālāshàn Yòuqí [Rechtes Alxa-Banner]Banner阿拉善右旗25.28125.43022.647
Ālāshàn Zuŏqí [Linkes Alxa-Banner]Banner阿拉善左旗148.672173.494203.958
Éjìnà Qí [Ejin]Banner额济纳旗22.32632.41035.756
Bāotóu ShìStadt auf Präfekturebene包头市2.254.4392.650.3642.709.378
Báiyún Èbó Kuàngqū [Bayan Obo]Bezirk白云鄂博矿区25.28626.05022.681
Dá'ĕrhăn Màomíng'ān Liánhé Qí [Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner]Banner达尔罕茂明安联合旗98.325101.48669.563
Dōnghé QūBezirk东河区429.355512.045484.218
Gùyáng XiànLandkreis固阳县170.643175.574118.624
Jiŭyuán QūBezirk九原区277.593195.831245.190
Kūndūlún Qū [Hondlon]Bezirk昆都仑区505.951726.838787.681
Qīngshān Qū [incl. Hightech-Industrieentwicklungszone für Seltene Erden]Bezirk青山区382.659600.284719.255
Shíguăi QūBezirk石拐区50.33735.80324.745
Tŭmòtè Yòuqí [Rechtes Tumed-Banner]Banner土默特右旗314.290276.453237.421
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayannur]Stadt auf Präfekturebene巴彦淖尔市1.682.6621.669.9151.538.715
Dèngkŏu XiànLandkreis磴口县117.561117.09190.196
Hángjĭn Hòuqí [Hinteres Hanggin-Banner]Banner杭锦后旗284.279257.943217.573
Línhé QūBezirk临河区510.965541.721582.206
Wūlātè Hòuqí [Hinteres Urad-Banner]Banner乌拉特后旗48.09065.20753.946
Wūlātè Qiánqí [Vorderes Urad-Banner]Banner乌拉特前旗319.376293.269257.826
Wūlātè Zhōngqí [Mittleres Urad-Banner]Banner乌拉特中旗133.309134.204112.159
Wŭyuán XiànLandkreis五原县269.082260.480224.809
Chìfēng ShìStadt auf Präfekturebene赤峰市4.435.7374.341.2454.035.967
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar-Horqin]Banner阿鲁科尔沁旗297.090272.205240.360
Áohàn Qí [Aohan]Banner敖汉旗580.842547.043448.712
Bālín Yòuqí [Rechtes Bairin-Banner]Banner巴林右旗174.275175.543155.027
Bālín Zuŏqí [Linkes Bairin-Banner]Banner巴林左旗332.550327.765277.522
Hóngshān QūBezirk红山区318.512434.785469.079
Kālăqìn Qí [Harqin]Banner喀喇沁旗362.458293.246262.792
Kèshíkèténg Qí [Hexigten]Banner克什克腾旗242.957211.155186.143
Línxī XiànLandkreis林西县235.947200.619186.663
Níngchéng XiànLandkreis宁城县591.684546.845484.397
Sōngshān QūBezirk松山区538.176573.571706.312
Wēngniútè Qí [Ongniud]Banner翁牛特旗464.211433.298333.970
Yuánbăoshān QūBezirk元宝山区297.035325.170284.990
È'ĕrduōsī Shì [Ordos]Stadt auf Präfekturebene鄂尔多斯市1.369.7661.940.6532.153.638
Dálātè Qí [Dalat]Banner达拉特旗311.608322.101328.593
Dōngshèng QūBezirk东胜区252.566582.544574.242
Ètuōkè Qí [Otog-Banner]Banner鄂托克旗100.072148.844162.726
Ètuōkè Qiánqí [Vorderes Otog-Banner]Banner鄂托克前旗66.86668.28292.724
Hángjĭn Qí [Hanggin]Banner杭锦旗122.744111.102110.824
Kāngbāshí Qū [← Dōngshèng Qū]Bezirk康巴什区...44.020118.796
Wūshĕn Qí [Uxin]Banner乌审旗96.873124.527158.566
Yījīnhuòluò Qí [Ejinhoro]Banner伊金霍洛旗147.739226.752247.983
Zhŭngé'ĕr Qí [Jung-Gar]Banner准格尔旗271.298356.501359.184
Hūhéhàotè Shì [Hohhot]Stadt auf Präfekturebene呼和浩特市2.392.8952.866.6153.446.100
Hélíngé'ĕr Xiàn [Horinger]Landkreis和林格尔县176.474169.856162.476
Hūhéhàotè Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Hohhot Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone]Entwicklungszone呼和浩特经济技术开发区......136.150
Huímín QūBezirk回民区284.676394.555436.042
Qīngshuĭhé XiànLandkreis清水河县125.74893.88776.674
Sàihăn QūBezirk赛罕区445.762635.599885.321
Tŭmòtè Zuŏqí [Linkes Tumed-Banner]Banner土默特左旗340.606312.532263.131
Tuōkètuō Xiàn [Togtoh]Landkreis托克托县185.582200.840166.192
Wŭchuān XiànLandkreis武川县157.530108.72695.869
Xīnchéng QūBezirk新城区409.629567.255699.672
Yùquán QūBezirk玉泉区266.888383.365524.573
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]Stadt auf Präfekturebene呼伦贝尔市2.687.2282.549.2522.242.875
Āróng Qí [Arun]Banner阿荣旗304.210278.744257.815
Chén Bā'ĕrhŭ Qí [Altes Bargu-Banner]Banner陈巴尔虎旗67.88258.24450.556
É'ĕrgŭnà Shì [Ergun]Kreisfreie Stadt额尔古纳市87.82976.66768.482
Èlúnchūn Zìzhìqí [Oroqenisches Autonomes Banner]Autonomer Banner鄂伦春自治旗292.097223.752174.023
Èwēnkèzú Zìzhìqí [Autonomes Banner der Ewenken]Autonomer Banner鄂温克族自治旗146.808134.979141.102
Gēnhé ShìKreisfreie Stadt根河市157.337110.43871.437
Hăilā'ĕr Qū [Hailar]Bezirk海拉尔区262.184344.934365.012
Mănzhōulĭ Shì [Manjur]Kreisfreie Stadt满洲里市...149.512150.508
Mòlì Dáwă Dáwò'ĕrzú Zìzhìqí [Morin Dawa]Autonomer Banner莫力达瓦达斡尔族自治旗294.501276.912228.822
Xīn Bā'ĕrhŭ Yòuqí [Neues Rechtes Bargu-Banner]Banner新巴尔虎右旗36.76436.35638.358
Xīn Bā'ĕrhŭ Zuŏqí [Neues Linkes Bargu-Banner]Banner新巴尔虎左旗41.64740.25837.007
Yákèshí ShìKreisfreie Stadt牙克石市405.806352.173256.396
Zhāláinuò'ěr Qū [Jalainur; ← Mănzhōulĭ Shì]Bezirk扎赉诺尔区...99.96084.424
Zhālántún ShìKreisfreie Stadt扎兰屯市409.051366.323318.933
Tōngliáo ShìStadt auf Präfekturebene通辽市3.028.4193.139.1532.873.168
Huòlínguōlè Shì [Holin Gol]Kreisfreie Stadt霍林郭勒市66.945102.214138.676
Kāilŭ XiànLandkreis开鲁县382.836396.166313.364
Kē'ĕrqìn Qū [Horqin; incl. Tōngliáo Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone]Bezirk科尔沁区793.913898.895921.808
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòuqí [Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels]Banner科尔沁左翼后旗387.577379.237321.438
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōngqí [Mittleres Horqin-Banner des Linken Flügels]Banner科尔沁左翼中旗511.196514.741399.631
Kùlún Qí [Hure]Banner库伦旗172.419167.020151.133
Nàimàn Qí [Naiman]Banner奈曼旗421.049401.509375.312
Zhālŭtè Qí [Jarud]Banner扎鲁特旗292.484279.371251.806
Wūhăi ShìStadt auf Präfekturebene乌海市427.553532.902556.621
Hăibówān QūBezirk海勃湾区199.557296.177339.155
Hăinán QūBezirk海南区100.819103.35594.770
Wūdá QūBezirk乌达区127.177133.370122.696
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]Stadt auf Präfekturebene乌兰察布市2.284.4142.143.5901.706.328
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Hinteres Qahar-Banner des Rechten Flügels]Banner察哈尔右翼后旗164.980150.174103.599
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Vorderes Qahar-Banner des Rechten Flügels]Banner察哈尔右翼前旗209.468164.434125.172
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Mittleres Qahar-Banner des Rechten Flügels]Banner察哈尔右翼中旗167.203149.48386.108
Fēngzhèn ShìKreisfreie Stadt丰镇市264.204245.608195.229
Huàdé XiànLandkreis化德县129.161123.53595.273
Jíníng QūBezirk集宁区272.448356.135425.059
Liángchéng XiànLandkreis凉城县197.098185.954119.061
Shāngdū XiànLandkreis商都县276.156234.417173.926
Sìziwáng Qí [Siziwang]Banner四子王旗180.568176.818129.372
Xīnghé XiànLandkreis兴和县250.261220.067167.881
Zhuózī XiànLandkreis卓资县172.867136.96585.648
Xīlínguōlè Méng [Xilingol]Aimag / Liga锡林郭勒盟975.1681.028.0221.107.075
Ābāgā Qí [Abag]Banner阿巴嘎旗46.97543.57438.589
Dōng Wūzhūmùqìn Qí [Östliches Ujimqin-Banner]Banner东乌珠穆沁旗85.90993.96294.076
Duōlún XiànLandkreis多伦县102.879100.893103.736
Èrliánhàotè Shì [Eren Hot]Kreisfreie Stadt二连浩特市47.02574.17975.794
Sūnítè Yòuqí [Rechtes Sonid-Banner]Banner苏尼特右旗76.88071.06362.402
Sūnítè Zuŏqí [Linkes Sonid-Banner]Banner苏尼特左旗37.61233.65233.643
Tàipūsì Qí [Taibus]Banner太仆寺旗170.261112.339109.370
Xiānghuáng Qí [Xianghuang]Banner镶黄旗26.84328.45027.399
Xīlínhàotè Shì [Xilin Hot]Kreisfreie Stadt锡林浩特市173.796245.886349.953
Xī Wūzhūmùqìn Qí [Westliches Ujimqin-Banner]Banner西乌珠穆沁旗72.16387.61499.255
Zhènglán Qí [Zhenglan]Banner正蓝旗71.18681.96769.908
Zhèngxiāngbái Qí [Zhengxiangbai]Banner正镶白旗63.63954.44342.950
Xīng'ān Méng [Hinggan]Aimag / Liga兴安盟1.588.7871.613.2461.416.929
Ā'ĕrshān Shì [Arxan]Kreisfreie Stadt阿尔山市45.18968.31132.301
Kē'ĕrqìn Yòuyì Qiánqí [Vorderes Horqin-Banner des Rechten Flügels]Banner科尔沁右翼前旗341.574299.834285.392
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōngqí [Mittleres Horqin-Banner des Rechten Flügels]Banner科尔沁右翼中旗247.031251.461207.380
Tūquán XiànLandkreis突泉县292.852274.213220.668
Wūlánhàotè Shì [Ulanhot]Kreisfreie Stadt乌兰浩特市269.162327.081356.035
Zhālàitè Qí [Jalaid]Banner扎赉特旗392.979392.346315.153
Nèi mĕnggŭ [Innere Mongolei]Autonome Region内蒙古自治区23.323.34724.706.29124.049.155

Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Inner Mongolia Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Inner Mongolia (web).

Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.


Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:

Geschlecht (C 2010)
männlich12.838.243
weiblich11.868.048
Urbanisierung (C 2010)
ländlich10.986.117
urban13.720.174
Altersgruppen (C 2010)
0-14 Jahre3.476.431
15-64 Jahre19.361.683
≥65 Jahre1.868.177
Altersverteilung (C 2010)
0-9 Jahre2.211.575
10-19 Jahre2.929.780
20-29 Jahre4.143.584
30-39 Jahre4.508.422
40-49 Jahre4.748.193
50-59 Jahre3.328.324
60-69 Jahre1.632.182
70-79 Jahre962.853
≥80 Jahre241.378
Generationen im Haushalt (C 2010)
13.065.851
24.312.379
3807.610
≥419.658