Startseite
Nèi Mĕnggŭ / Innere Mongolei (China) Karte

China: Nèi Mĕnggŭ (Öbür Monggol)

Region Innere Mongolei

Präfekturebene

Die Einwohnerzahlen der Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene in der Autonomen Region Innere Mongolei gemäß den letzten Volkszählungen.

NameStatusOriginalHauptstadtFläche
A (km²)
Einwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9.572.9001.130.822.9931.242.612.2261.339.724.8521.411.778.724
Ālāshàn (Alxa) [Alxa]Leag阿拉善盟Ālāshàn Zuŏ239.254165.576196.279231.334262.36123925400
Bāotóu (Buɣutu)PrefCity包头市Bāotóu27.5631.884.8362.254.4392.650.3642.709.3782756300
Bāyànnào'ĕr (Bayannaɣur) [Bayan Nur]PrefCity巴彦淖尔市Bāyànnào'ĕr65.1431.562.5601.682.6621.669.9151.538.7156514300
Chìfēng (Ulaɣanqada) [Ulanhad]PrefCity赤峰市Chìfēng87.0324.105.7584.435.7374.341.2454.035.9678703200
È'ĕrduōsī (Ôrdôs) [Ordos]PrefCity鄂尔多斯市È'ĕrduōsī87.0971.198.9301.369.7661.940.6532.153.6388709700
Hūhéhàotè (Kökeqota) [Hohhot]PrefCity呼和浩特市Hūhéhàotè17.1431.911.6162.392.8952.866.6153.446.1001714300
Hūlúnbèi'ĕr (Kölön Buyir) [Hulun Buir]PrefCity呼伦贝尔市Hūlúnbèi'ĕr234.5452.551.7432.687.2282.549.2522.242.87523454500
Tōngliáo (Tüŋliyou)PrefCity通辽市Tōngliáo58.8632.753.4853.028.4193.139.1532.873.1685886300
Wūhăi (Üqai)PrefCity乌海市Wūhăi1.618314.148427.553532.902556.621161800
Wūlánchábù (Ulaɣančab) [Ulanqab]PrefCity乌兰察布市Wūlánchábù54.4702.595.7522.284.4142.143.5901.706.3285447000
Xīlínguōlè (Xilinguole) [Xilingol]Leag锡林郭勒盟Xīlínhàotè199.841888.047975.1681.028.0221.107.07519984100
Xīng'ān (Hinggan)Leag兴安盟Wūlánhàotè55.2271.524.0671.588.7871.613.2461.416.9295522700
Nèi Mĕnggŭ (Öbür Monggol) [Innere Mongolei]AReg内蒙古自治区Hūhéhàotè1.177.50021.456.51823.323.34724.706.29124.049.155117750000

Die größten Städte

 NameEinwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
1Hūhéhàotè2.350.000
2Bāotóu2.125.000
3Chìfēng1.150.000
4È'ĕrduōsī650.000
5Tōngliáo630.000
6Wūhăi530.877
7Bāyànnào'ĕr413.117
8Wūlánchábù400.000
9Hūlúnbèi'ĕr350.000
10Xīlínhàotè327.112
11Wūlánhàotè320.000

Übersicht: Städte

Die urbane Bevölkerung aller Städte und Kreise in der Region Innere Mongolei gemäß den letzten Volkszählungen, falls die urbane Bevölkerung mindestens 75.000 Einwohner beträgt.

Die Einwohnerzahlen wurden auf Bezirks- oder Kreisebene bestimmt. Bezirke mit einer zusammenhängenden Siedlungsfläche werden als Stadt zusammengefasst. Die angegebenen Einwohnerzahlen können sich auch auf mehrere Siedlungen beziehen.

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
Area 
Ālāshàn Zuŏ (Alaša Jegün, Bayanhot) [Alxa]Cnty阿拉善左旗71.678101.080129.242167.1030
Ālŭkē'ĕrqìn (Aru Qorčin) [Ar-Horqin]Cnty阿鲁科尔沁旗11.81151.27479.430...0
Áohàn (Auqan)Cnty敖汉旗29.87761.041118.673...0
Āróng (Arun)Cnty阿荣旗44.15488.21783.098...0
Bālín Yòu (Bairin You) [Bairin Rechts]Cnty巴林右旗27.80852.94084.77994.0240
Bālín Zuŏ (Baɣarin Jegün) [Bairin Links]Cnty巴林左旗32.12353.93190.259...0
Bāotóu (Buɣutu) [Baotou]City包头市1.044.0881.394.7611.874.3232.125.0000
Bāyànnào'ĕr (Bayannaɣur, Línhé) [Bayan Nur]City巴彦淖尔市140.073281.385354.507413.1170
Chìfēng (Ulaɣanqada) [Ulanhad]City赤峰市345.035692.267902.2851.150.0000
Dálātè (Dalad) [Dalat]Cnty达拉特旗29.43994.548204.300...0
È'ĕrduōsī (Ôrdôs) [Ordos]City鄂尔多斯市72.597217.703510.242650.0000
É'ĕrgŭnà (Ergüne) [Ergun]City额尔古纳市47.75973.19155.076...0
Èlúnchūn (Orčonu) [Oroqen]ACnty鄂伦春自治旗191.614185.950151.156...0
Èrliánhàotè (Eriyen Qota) [Eren Hot]City二连浩特市11.62847.02571.45573.0000
Ètuōkè (Otoɣ) [Otog]Cnty鄂托克旗8.43247.008119.423128.8290
Èwēnkèzú (Eveŋki) [Ewenki]ACnty鄂温克族自治旗107.852123.205109.665...0
Fēngzhèn (Fėŋjėn)City丰镇市62.20482.291123.811122.1930
Gēnhé (Gegen Ɣool)City根河市176.959156.83989.194...0
Hángjĭn (Qaŋɣin) [Hanggin]Cnty杭锦旗16.82041.62359.005...0
Hángjĭn Hòu (Qaŋɣin Qoyitu) [Hanggin Hinten]Cnty杭锦后旗44.03862.61382.225114.1000
Hélíngé'ĕr (Qorin Ger) [Horinger]Cnty和林格尔县16.47030.30951.10682.2190
Hūhéhàotè (Kökeqota) [Hohhot]City呼和浩特市634.5141.020.1521.497.1102.350.0000
Hūlúnbèi'ĕr (Qayilar, Hailar, Hǎilā’ěr) [Hulun Buir]City呼伦贝尔市145.039253.576327.384350.0000
Huòlínguōlè (Qoolin Ɣool) [Holin Gol]City霍林郭勒市41.05154.179101.496130.2390
Kāilŭ (Ḵayilü)Cnty开鲁县37.04866.979111.502123.0770
Kālăqìn (Qaračin) [Harqin]Cnty喀喇沁旗23.42535.39992.372...0
Kē'ĕrqìn Yòuyì Zhōng (Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu) [Horqin Rechts Mitte]Cnty科尔沁右翼中旗44.44154.15897.796...0
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Hòu (Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu) [Horqin Links Hinten]Cnty科尔沁左翼后旗48.70472.008107.530...0
Kē'ĕrqìn Zuŏyì Zhōng (Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu) [Horqin Links Mitte]Cnty科尔沁左翼中旗44.44183.621148.310119.1660
Kèshíkèténg (Kesigten) [Hexigten]Cnty克什克腾旗27.04543.51978.295...0
Línxī (Linsi)Cnty林西县37.78561.76299.301...0
Mănzhōulĭ (Manjuur) [Manjur]City满洲里市137.790181.112248.420234.0000
Mòlì Dáwă (Morin Dabaɣa) [Morin Dawa]ACnty莫力达瓦达斡尔族自治旗38.17563.04572.82182.8700
Nàimàn (Naiman)Cnty奈曼旗32.47766.911110.318131.4290
Níngchéng (Niŋčėŋ)Cnty宁城县34.99485.688117.976...0
Shāngdū (Šaŋdu)Cnty商都县26.14750.19480.200...0
Tōngliáo (Tüŋliyou)City通辽市242.476411.625540.338630.0000
Tŭmòtè Yòu (Tümed Baraɣun) [Tumed Rechts]Cnty土默特右旗18.08170.035108.200116.2380
Tŭmòtè Zuŏ (Tümed Jegün) [Tumed Links]Cnty土默特左旗30.60869.41088.477...0
Tuōkètuō (Toɣtaqu) [Togtoh]Cnty托克托县18.08144.37872.484...0
Tūquán (Tüčiuvan)Cnty突泉县41.15168.67873.129...0
Wēngniútè (Oŋniɣud) [Ongniud]Cnty翁牛特旗40.69954.560123.532...0
Wūhăi (Üqai)City乌海市310.037397.716502.704530.8770
Wūlánchábù (Ulaɣančab, Jíníng) [Ulanqab]City乌兰察布市167.625240.592319.723400.0000
Wūlánhàotè (Ulaγan) [Ulanhot]City乌兰浩特市142.376226.314276.406320.0000
Wūlātè Qián (Uradun Emünedü) [Urad Vorne]Cnty乌拉特前旗51.82481.018106.495...0
Wūshĕn (Üüsin) [Uxin]Cnty乌审旗10.29934.53362.522...0
Wŭyuán (Üyuvan)Cnty五原县45.92582.136119.330...0
Xīlínhàotè (Siliyin hota) [Xilin Hot]City锡林浩特市88.612142.846214.382327.1120
XīnghéCnty兴和县27.54336.48753.39575.8000
Yákèshí (Xuguit)City牙克石市416.043386.434338.275240.0000
Yījīnhuòluò (Ejin Qoroɣa) [Ejinhoro]Cnty伊金霍洛旗11.31841.705144.135...0
Zhālàitè (Jalaid)Cnty扎赉特旗...100.522122.741...0
Zhālántún (Jalan Ayil) [Zalantun]City扎兰屯市145.084162.239167.493...0
Zhālŭtè (Jarud)Cnty扎鲁特旗53.47168.30092.510118.4240
Zhŭngé'ĕr (Jegünɣar) [Jung-Gar]Cnty准格尔旗23.22690.459211.331...0

Google-Suche nach: Hotels - Restaurants - Einkaufen - Attraktionen - Karten - Bilder

Wikipedia - Google Satellitenkarte / Strassenkarte