Startseite
Hēilóngjiāng (China) Karte

China: Hēilóngjiāng

Provinz Heilongjiang

Präfekturebene

Die Einwohnerzahlen der Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene in der Provinz Hebei gemäß den letzten Volkszählungen.

NameStatusOriginalHauptstadtFläche
A (km²)
Einwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9.572.9001.130.822.9931.242.612.2261.339.724.8521.411.778.724
DàqìngPrefCity大庆市Dàqìng21.1842.351.4212.578.0512.904.5322.781.5622118400
Dàxīng'ānlĭngPref大兴安岭地区Jiāgédáqí84.205519.648505.842511.560331.2768420500
Hā'ĕrbīn (Ha'erbin) [Harbin]SProvCity哈尔滨市Hā'ĕrbīn53.0698.939.7079.413.35910.635.97110.009.8545306900
HègăngPrefCity鹤岗市Hègăng15.4481.073.2131.099.0791.058.665891.2711544800
HēihéPrefCity黑河市Hēihé74.4151.554.5791.671.8111.673.8991.286.4017441500
JiāmùsīPrefCity佳木斯市Jiāmùsī31.9352.253.4662.358.3102.552.0972.156.5053193500
JīxīPrefCity鸡西市Jīxī24.8411.854.8491.946.0571.862.1651.502.0602484100
MŭdānjiāngPrefCity牡丹江市Mŭdānjiāng39.8662.558.2692.684.4952.798.7232.290.2083986600
Qíqíhā'ĕr (Qiqiha'er) [Qiqihar]PrefCity齐齐哈尔市Qíqíhā'ĕr42.1475.424.4495.419.6215.367.0034.067.4894214700
QītáihéPrefCity七台河市Qītáihé5.456786.500807.440920.471689.611545600
ShuāngyāshānPrefCity双鸭山市Shuāngyāshān22.6121.457.7401.448.3491.462.6261.208.8032261200
SuíhuàPrefCity绥化市Suíhuà34.9035.083.9205.055.5415.418.1533.756.1673490300
YīchūnPrefCity伊春市Yīchūn32.8311.358.1711.249.6211.148.126878.8813283100
HēilóngjiāngProv黑龙江省Hā'ĕrbīn463.60035.215.93236.237.57638.313.99131.850.08846360000

Die größten Städte

 NameEinwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
1Hā'ĕrbīn5.242.897
2Dàqìng1.604.027
3Qíqíhā'ĕr1.029.522
4Mŭdānjiāng808.216
5Jiāmùsī698.557
6Jīxī626.019
7Hègăng514.826
8Qītáihé426.065
9Shuāngyāshān388.847
10Suíhuà355.700

Übersicht: Städte

Die urbane Bevölkerung aller Städte und Kreise in der Provinz Heilongjiang gemäß den letzten Volkszählungen, falls die urbane Bevölkerung mindestens 50.000 Einwohner beträgt.

Die Einwohnerzahlen wurden auf Bezirks- oder Kreisebene bestimmt. Bezirke mit einer zusammenhängenden Siedlungsfläche werden als Stadt zusammengefasst. Die angegebenen Einwohnerzahlen können sich auch auf mehrere Siedlungen beziehen.

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀchéngCDist阿城区208.757323.973336.741322.5300
ĀndáCity安达市182.457225.863223.486196.6450
BàiquánCnty拜泉县68.26082.856100.82675.9540
BăoqīngCnty宝清县58.881125.561149.147156.5060
BāyànCnty巴彦县108.834134.118143.909135.0990
Bĕi'ānCity北安市169.741221.381248.471213.8500
BīnxiànCnty宾县86.074114.025146.031162.7350
BólìCnty勃利县108.384121.709119.659106.0610
Dàqìng [Daqing]City大庆市756.4441.094.8921.433.6981.604.0270
DōngníngCity东宁市65.318108.859112.42596.0180
Dù'ĕrbótè (Dorbod)ACnty杜尔伯特蒙古族自治县53.16667.25485.65790.0640
FāngzhèngCnty方正县38.997100.38592.10299.9030
FēnglínCnty丰林县...117.04898.35558.6520
FùjĭnCity富锦市107.440138.010215.237240.9250
Fùlā'ĕrjī (Hulan Ergi)CDist富拉尔基区...243.710220.172170.1690
FùyùCnty富裕县72.87797.254108.929102.7260
FŭyuănCity抚远市15.90027.24274.43579.7540
GānnánCnty甘南县62.94191.705102.71697.0330
Hā'ĕrbīn (incl. Hūlán) [Harbin]City哈尔滨市2.690.3913.627.0824.596.3135.242.8970
HăilínCity海林市188.532282.714216.633180.6690
HăilúnCity海伦市125.328144.242188.461164.7660
HègăngCity鹤岗市585.252659.509600.941514.8260
HēihéCity黑河市65.844141.568147.042189.4710
HuàchuānCnty桦川县40.30441.70185.70674.3790
HuànánCnty桦南县64.287120.660134.270114.1070
HŭlínCity虎林市88.719149.222193.028184.2940
Jiāgédáqí (Jagdaqi)Dist加格达奇区116.570126.229142.465133.7900
JiāmùsīCity佳木斯市468.631624.598631.357698.5570
JīdōngCnty鸡东县67.97984.362106.61195.0910
Jīxī [Jixi]City鸡西市650.288829.931746.889626.0190
JíxiánCnty集贤县73.361103.215114.428119.3840
KèdōngCnty克东县54.54266.39178.50760.8660
KèshānCnty克山县84.70096.30089.51083.1530
LánxīCnty兰西县87.19177.15897.96091.5690
LíndiànCnty林甸县45.08656.53173.55872.2830
LínkŏuCnty林口县134.034115.873120.95396.1400
LóngjiāngCnty龙江县107.642121.027133.204125.1790
LuóbĕiCnty萝北县39.224126.317137.050145.0750
MíngshuĭCnty明水县65.29266.77091.01571.6560
MìshānCity密山市107.546174.453176.612186.2870
MòhéCity漠河市80.63177.11771.30753.4600
Mŭdānjiāng [Mudanjiang]City牡丹江市570.273672.345790.623808.2160
MùlánCnty木兰县52.61557.93274.97760.5600
MùléngCity穆棱市87.243121.029112.88291.2870
NánchàCnty南岔县...140.846105.30268.2850
NèhéCity讷河市111.694179.096233.724193.3960
NènjiāngCity嫩江市117.139147.595251.492223.5870
Níng'ānCity宁安市95.248129.692128.469123.3110
Qìng'ānCnty庆安县56.46779.388115.205104.2300
QīnggāngCnty青冈县79.589110.854127.431103.2140
Qíqíhā'ĕr [Qiqihar]City齐齐哈尔市...1.031.6241.033.1741.029.5220
QītáihéCity七台河市323.857436.599503.678426.0650
RáohéCnty饶河县20.38461.42380.21487.8980
ShàngzhìCity尚志市237.267267.942269.699246.8800
ShuāngchéngCDist双城区122.182216.351244.898239.9310
ShuāngyāshānCity双鸭山市411.564459.951481.110388.8470
SuíbīnCnty绥滨县33.41059.10172.88276.5150
SuífēnhéCity绥芬河市17.48655.317128.363111.4550
SuíhuàCity绥化市278.171313.253364.225355.7000
SuílíngCnty绥棱县53.39785.376121.801142.7590
TăhéCnty塔河县70.42185.47281.48047.9410
TàiláiCnty泰来县86.71982.31195.25792.0660
TāngyuánCnty汤原县73.47368.562114.66385.4520
TiĕlìCity铁力市219.393277.640235.148173.3600
TōnghéCnty通河县65.22083.155102.009104.9520
TóngjiāngCity同江市23.86465.22599.829112.2220
WàngkuíCnty望奎县79.24796.050111.61697.0360
WŭchángCity五常市164.861262.584259.836256.8420
Wŭdàliánchí (Dédōu)City五大连池市83.13481.195148.465135.8280
XīnlínDist新林区46.01550.08350.85920.3620
YánshòuCnty延寿县47.75366.44389.66781.9790
Yī'ānCnty依安县77.80182.622108.962104.9850
YīchūnCity伊春市...457.982412.791331.6400
YīlánCnty依兰县94.488116.184145.666113.4010
YŏuyìCnty友谊县54.17057.77665.91674.0680
ZhàodōngCity肇东市193.889229.417358.606312.2890
ZhàoyuánCnty肇源县84.71677.145137.173141.3260
ZhàozhōuCnty肇州县76.88791.020116.806108.4390

Google-Suche nach: Hotels - Restaurants - Einkaufen - Attraktionen - Karten - Bilder

Wikipedia - Google Satellitenkarte / Strassenkarte