Home  →    →    →  
Show Map

Wūlánhàotè Shì

County-level City in Hinggan / 兴安盟

County-level City

The population of Wūlánhàotè Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wūlánhàotè Shì [Ulan Hot]乌兰浩特市County-level City327,081
Xīng'ān Méng [Hinggan]兴安盟League1,613,246

Contents: Townships

The population of the townships in Wūlánhàotè Shì.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiguó爱国办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì28,002
Chéngjiāo城郊办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì36,187
Dūlín都林办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì29,580
Gĕgēnmiào Zhèn葛根庙镇TownWūlánhàotè Shì26,872
Hépíng和平办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì43,753
Hūhé Măchăng呼和马场Township-like AreaWūlánhàotè Shì3,342
Shènglì胜利办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì27,928
Tiĕxī铁西办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì21,994
Wūlánhādá Yuánzhŏngchăng乌兰哈达原种场Township-like AreaWūlánhàotè Shì1,086
Wūlánhādá Zhèn乌兰哈达镇TownWūlánhàotè Shì32,834
Wŭyī五一办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì33,707
Xīng'ān兴安办事处Urban SubdistrictWūlánhàotè Shì41,796

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.