Home
Show Map

Qazvīn

County in Qazvin

County

The population development of Qazvīn.

NameNativeStatusPopulation
Census
1996-10-25
Population
Census
2006-10-25
Population
Census
2011-10-24
Population
Census
2016-09-24
 
Qazvīnشهرستان قزوینCounty......566,773596,932
QazvīnقزوینProvince968,2571,143,2001,201,5651,273,761

Contents: Cities

The population development of the cities in Qazvīn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender).

Name NativeStatusCountyPopulation
Census
1996-10-25
Population
Census
2006-10-25
Population
Census
2011-10-24
Population
Census
2016-09-24
 
EqbāliyehاقبالیهCityQazvīn31,46949,24655,49855,066
KūhīnکوهینCityQazvīn...1,5921,6221,411
Maḥmūdābād-e Nemūnehمحمودآباد نمونهCityQazvīn...19,67921,79621,982
Mo'alem Kalāyeh [Moallem Kalayeh]معلم‌کلایهCityQazvīn...2,4381,6072,223
QazvīnقزوینCityQazvīn291,117355,338381,598402,748
RāzmīānرازمیانCityQazvīn...1,2031,1641,253
SīrdānسیردانCityQazvīn...4681,038805

Source: Statistical Centre of Iran (web).