Startseite
Karte anzeigen

China: Sìchuān

Übersicht: Präfekturen, Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für die Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene sowie die kreisfreien Städte, Stadtbezirke und Kreise der Provinz Sìchuān gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über eine ausgewählte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Urbanisierung, Altersgruppen, Altersverteilung).

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus
2000-11-01
Einwohner
Zensus
2010-11-01
Einwohner
Zensus
2020-11-01
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]Autonome Präfektur der Tibeter und Qiang阿坝藏族羌族自治州847.468898.708822.587
Ābà Xiàn [Ngawa]Landkreis阿坝县62.31272.39180.467
Hēishuĭ XiànLandkreis黑水县57.00060.70444.564
Hóngyuán XiànLandkreis红原县37.93143.81846.644
Jīnchuān XiànLandkreis金川县69.09865.97658.068
Jiŭzhàigōu XiànLandkreis九寨沟县62.15781.39466.055
Lĭ XiànLandkreis理县43.66846.55636.926
Mă'ĕrkāng Shì [Barkam]Kreisfreie Stadt马尔康市55.04658.43758.390
Mào XiànLandkreis茂县103.570104.82995.361
Răngtáng Xiàn [Zamtang]Landkreis壤塘县33.55039.17344.679
Ruò'ĕrgài Xiàn [Zoigê]Landkreis若尔盖县65.41374.61976.712
Sōngpān XiànLandkreis松潘县69.07972.30966.937
Wènchuān XiànLandkreis汶川县111.935100.77182.971
Xiăojīn XiànLandkreis小金县76.70977.73164.813
Bāzhōng ShìStadt auf Präfekturebene巴中市3.289.2463.283.1482.712.894
Bāzhōu Qū [incl. Bāzhōng Wirtschaftsentwicklungszone]Bezirk巴州区795.181699.860719.038
Ēnyáng Qū [← Bāzhōu Qū]Bezirk恩阳区390.681426.307345.728
Nánjiāng XiànLandkreis南江县593.720606.992467.609
Píngchāng XiànLandkreis平昌县833.294862.620658.644
Tōngjiāng XiànLandkreis通江县676.370687.369521.875
Chéngdū ShìStadt, provinzunmittelbar成都市12.521.05715.118.83920.937.757
Chénghuá QūBezirk成华区733.274938.7851.381.894
Chóngzhōu ShìKreisfreie Stadt崇州市650.698661.120735.723
Dàyì XiànLandkreis大邑县490.373502.199515.962
Dūjiāngyàn ShìKreisfreie Stadt都江堰市621.980657.996710.056
Jiănyáng Shì [incl. Dōngbù Xīnqū]Kreisfreie Stadt简阳市1.412.5231.071.2141.117.265
Jĭnjiāng QūBezirk锦江区440.280690.422902.933
Jīnniú QūBezirk金牛区922.8041.200.7761.265.398
Jīntáng XiànLandkreis金堂县772.273717.227800.371
Lóngquányì QūBezirk龙泉驿区478.389767.2031.346.210
Péngzhōu ShìKreisfreie Stadt彭州市770.749762.887780.399
Pídū Qū [Pí Xiàn]Bezirk郫都区490.314896.1621.672.025
Pújiāng XiànLandkreis蒲江县247.548239.562255.563
Qīngbáijiāng QūBezirk青白江区384.674381.792490.091
Qīngyáng QūBezirk青羊区551.261828.140955.954
Qiónglái ShìKreisfreie Stadt邛崃市631.577612.753602.973
Shuāngliú Qū [incl. Tiānfǔ Xīnqū]Bezirk双流区874.1841.279.9302.659.829
Wēnjiāng QūBezirk温江区322.290457.070967.868
Wŭhòu QūBezirk武侯区822.8591.375.6991.855.186
Xīndū QūBezirk新都区611.986775.7031.558.466
Xīnjīn QūBezirk新津区291.021302.199363.591
Dázhōu ShìStadt auf Präfekturebene达州市5.793.1445.468.0975.385.422
Dáchuān Qū [Dá Xiàn; incl. Dázhōu Wirtschaftsentwicklungszone]Bezirk达川区1.003.092998.226945.191
Dàzhú XiànLandkreis大竹县952.734876.884841.960
Kāijiāng XiànLandkreis开江县509.469430.877414.310
Qú XiànLandkreis渠县1.236.6021.156.481917.508
Tōngchuān QūBezirk通川区507.332591.209905.678
Wànyuán ShìKreisfreie Stadt万源市536.685407.594406.685
Xuānhàn XiànLandkreis宣汉县1.047.2301.006.826954.090
Déyáng ShìStadt auf Präfekturebene德阳市3.788.0563.615.7583.456.161
Guănghàn ShìKreisfreie Stadt广汉市577.298591.115626.132
Jīngyáng QūBezirk旌阳区628.876735.070828.189
Luójiāng QūBezirk罗江区237.684212.185209.088
Miánzhú ShìKreisfreie Stadt绵竹市515.830477.868439.958
Shífāng ShìKreisfreie Stadt什邡市432.579412.758406.775
Zhōngjiāng XiànLandkreis中江县1.395.7891.186.762946.019
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]Autonome Präfektur der Tibeter甘孜藏族自治州897.2391.091.8721.107.431
Báiyù Xiàn [Baiyü]Landkreis白玉县42.01356.29059.524
Bātáng XiànLandkreis巴塘县43.81448.64949.967
Dānbā XiànLandkreis丹巴县55.75359.69649.872
Dàochéng Xiàn [Dapba]Landkreis稻城县28.22831.11332.916
Dàofú Xiàn [Dawu]Landkreis道孚县44.84855.39653.378
Dégé Xiàn [Dêgê]Landkreis德格县63.98981.50388.542
Déróng Xiàn [Dêrong]Landkreis得荣县23.79126.20924.748
Gānzī Xiàn [Garzê]Landkreis甘孜县55.70368.52372.698
Jiŭlóng XiànLandkreis九龙县50.81662.13353.738
Kāngdìng ShìKreisfreie Stadt康定市109.349130.142126.785
Lĭtáng XiànLandkreis理塘县49.45369.04667.293
Lúdìng XiànLandkreis泸定县77.85583.38684.204
Lúhuò XiànLandkreis炉霍县39.60346.55847.185
Sèdá Xiàn [Sêrtar]Landkreis色达县41.45058.60664.681
Shíqú Xiàn [Sêrxü]Landkreis石渠县63.48980.834103.633
Xiāngchéng XiànLandkreis乡城县26.87933.17031.407
Xīnlóng XiànLandkreis新龙县40.50550.39345.698
Yăjiāng XiànLandkreis雅江县39.70150.22551.162
Guăng'ān ShìStadt auf Präfekturebene广安市4.124.1003.205.4763.254.883
Guăng'ān QūBezirk广安区775.910628.124744.115
Huáyíng ShìKreisfreie Stadt华蓥市352.257278.359272.332
Línshuĭ XiànLandkreis邻水县857.198704.695707.537
Qiánfēng Qū [← Guăng'ān Qū]Bezirk前锋区317.193230.035232.255
Wŭshèng XiànLandkreis武胜县758.957585.624555.897
Yuèchí XiànLandkreis岳池县1.062.585778.639742.747
Guăngyuán ShìStadt auf Präfekturebene广元市3.063.2912.484.1222.305.657
Cāngxī XiànLandkreis苍溪县777.721559.180512.617
Cháotiān QūBezirk朝天区202.984174.333126.506
Jiàngé XiànLandkreis剑阁县667.978457.656423.859
Lìzhōu QūBezirk利州区467.532516.424621.978
Qīngchuān XiànLandkreis青川县253.416222.253156.387
Wàngcāng XiànLandkreis旺苍县459.119385.787330.108
Zhāohuà Qū [Yuánbà Qū]Bezirk昭化区234.541168.489134.202
Lèshān ShìStadt auf Präfekturebene乐山市3.324.1393.235.7593.160.168
Ébiān Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis峨边彝族自治县141.166139.210121.554
Éméishān ShìKreisfreie Stadt峨眉山市423.070437.068419.107
Jiājiāng XiànLandkreis夹江县348.481338.346305.441
Jĭngyán XiànLandkreis井研县384.060282.222280.641
Jīnkŏuhé QūBezirk金口河区52.91649.15738.727
Măbiān Yízú ZìzhìxiànAutonomer Kreis马边彝族自治县170.425176.530188.251
Mùchuān XiànLandkreis沐川县229.945216.737192.313
Qiánwéi XiànLandkreis犍为县506.834434.409416.673
Shāwān QūBezirk沙湾区192.156187.180144.931
Shìzhōng QūBezirk市中区564.857662.814814.597
Wŭtōngqiáo QūBezirk五通桥区310.229312.086237.933
Liángshān Yízú ZìzhìzhōuAutonome Präfektur der Yi凉山彝族自治州4.081.6974.532.8094.858.359
Bùtuō XiànLandkreis布拖县138.604160.151185.553
Déchāng XiànLandkreis德昌县188.980214.405216.533
Gānluò XiànLandkreis甘洛县175.426195.100205.991
Huìdōng XiànLandkreis会东县351.310362.944346.082
Huìlĭ XiànLandkreis会理县433.185430.066390.531
Jīnyáng XiànLandkreis金阳县140.028165.121170.063
Léibō XiànLandkreis雷波县207.873223.885240.149
Mĕigū XiànLandkreis美姑县176.214221.505238.624
Miănníng XiànLandkreis冕宁县324.332351.245369.166
Mùlĭ Zàngzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis木里藏族自治县124.462131.726122.944
Níngnán XiànLandkreis宁南县169.962170.673184.293
Pŭgé XiànLandkreis普格县139.156155.740180.052
Xīchāng ShìKreisfreie Stadt西昌市628.514731.627955.041
Xĭdé XiànLandkreis喜德县132.823158.509158.139
Yányuán XiànLandkreis盐源县313.765350.176340.898
Yuèxī XiànLandkreis越西县237.800269.896301.865
Zhāojué XiànLandkreis昭觉县199.263240.040252.435
Lúzhōu ShìStadt auf Präfekturebene泸州市4.102.1654.218.4274.254.149
Gŭlìn XiànLandkreis古蔺县693.792713.083651.958
Héjiāng XiànLandkreis合江县720.198709.476688.731
Jiāngyáng QūBezirk江阳区536.250575.231761.576
Lóngmătán QūBezirk龙马潭区291.301344.601479.697
Lú XiànLandkreis泸县824.639840.336764.362
Nàxī QūBezirk纳溪区425.333451.401354.846
Xùyŏng XiànLandkreis叙永县610.652584.299552.979
Méishān ShìStadt auf Präfekturebene眉山市3.205.1712.950.5452.955.219
Dānléng XiànLandkreis丹棱县162.096141.953148.820
Dōngpō QūBezirk东坡区799.309821.853904.412
Hóngyă XiànLandkreis洪雅县331.055300.217295.744
Péngshān QūBezirk彭山区315.252285.889328.236
Qīngshén XiànLandkreis青神县198.997167.559167.990
Rénshòu XiànLandkreis仁寿县1.398.4621.233.0741.110.017
Miányáng ShìStadt auf Präfekturebene绵阳市5.170.1414.613.8714.868.243
Ānzhōu QūBezirk安州区484.224366.802372.962
Bĕichuān Qiāngzú ZìzhìxiànAutonomer Kreis北川羌族自治县160.301197.108174.132
Fúchéng QūBezirk涪城区671.401866.7271.298.524
Jiāngyóu ShìKreisfreie Stadt江油市849.761762.140731.343
Píngwŭ XiànLandkreis平武县187.799170.959126.357
Sāntái XiànLandkreis三台县1.395.8411.042.064955.811
Yántíng XiànLandkreis盐亭县566.541417.221370.739
Yóuxiān QūBezirk游仙区491.561488.604561.379
Zĭtóng XiànLandkreis梓潼县362.712302.246276.996
Nánchōng ShìStadt auf Präfekturebene南充市6.683.4066.278.6145.607.565
Gāopíng QūBezirk高坪区543.574549.313570.415
Jiālíng QūBezirk嘉陵区625.185607.635531.825
Lángzhōng ShìKreisfreie Stadt阆中市787.809728.935622.667
Nánbù XiànLandkreis南部县1.178.639923.421817.235
Péng'ān XiànLandkreis蓬安县639.314567.373461.485
Shùnqìng QūBezirk顺庆区603.161701.927834.294
Xīchōng XiànLandkreis西充县576.576513.746420.023
Yílŏng XiànLandkreis仪陇县925.065936.530729.141
Yíngshān XiànLandkreis营山县804.083749.734620.480
Nèijiāng ShìStadt auf Präfekturebene内江市4.160.3053.702.8473.140.678
Dōngxīng Qū [incl. Nèijiāng Hightech-Zone]Bezirk东兴区847.271749.810754.120
Lóngchāng ShìKreisfreie Stadt隆昌市745.033633.210568.900
Shìzhōng Qū [incl. Nèijiāng Wirtschaftsentwicklungszone]Bezirk市中区544.660501.285425.020
Wēiyuăn XiànLandkreis威远县744.778626.482547.059
Zīzhōng XiànLandkreis资中县1.278.5631.192.060845.579
Pānzhīhuā ShìStadt auf Präfekturebene攀枝花市1.091.6571.214.1211.212.203
Dōng QūBezirk东区315.707364.326411.427
Mĭyì XiànLandkreis米易县207.300219.227227.011
Rénhé QūBezirk仁和区204.170260.294265.562
Xī QūBezirk西区170.862162.557129.406
Yánbiān XiànLandkreis盐边县193.618207.717178.797
Suìníng ShìStadt auf Präfekturebene遂宁市3.477.0133.252.6192.814.196
Ānjū QūBezirk安居区739.434639.125431.310
Chuánshān QūBezirk船山区615.954656.760832.863
Dàyīng XiànLandkreis大英县485.842478.964387.299
Péngxī XiànLandkreis蓬溪县672.546553.239430.344
Shèhóng ShìLandkreis射洪市963.237924.531732.380
Yă'ān ShìStadt auf Präfekturebene雅安市1.522.8451.507.2581.434.603
Băoxīng XiànLandkreis宝兴县56.13756.06048.040
Hànyuán XiànLandkreis汉源县347.471324.408285.558
Lúshān XiànLandkreis芦山县121.520109.02799.824
Míngshān QūBezirk名山区256.214256.484254.632
Shímián XiànLandkreis石棉县123.261123.600114.116
Tiānquán XiànLandkreis天全县141.084134.152132.033
Yíngjīng XiànLandkreis荥经县142.683147.955131.491
Yŭchéng QūBezirk雨城区334.475355.572368.909
Yíbīn ShìStadt auf Präfekturebene宜宾市4.887.2424.471.8964.588.804
Chángníng XiànLandkreis长宁县369.039318.848327.904
Cuìpíng QūBezirk翠屏区854.889800.682887.359
Gāo XiànLandkreis高县472.335411.123380.893
Gŏng XiànLandkreis珙县401.312379.798339.200
Jiāng'ān XiànLandkreis江安县510.967420.953424.470
Jūnlián XiànLandkreis筠连县366.487329.053332.805
Nánxī QūBezirk南溪区365.685325.530332.796
Píngshān XiànLandkreis屏山县250.620249.751245.184
Xīngwén XiànLandkreis兴文县401.510377.166380.036
Xùzhōu Qū [Yíbīn Xiàn]Bezirk叙州区894.398858.992938.157
Zìgòng ShìStadt auf Präfekturebene自贡市3.033.7632.678.8992.489.256
Dà'ān QūBezirk大安区358.977382.245291.645
Fùshùn XiànLandkreis富顺县1.120.376826.195722.073
Gòngjĭng QūBezirk贡井区134.697260.607226.704
Róng XiànLandkreis荣县862.003590.640469.488
Yántān QūBezirk沿滩区351.650272.809297.365
Zìliújĭng QūBezirk自流井区206.060346.403481.981
Zīyáng ShìStadt auf Präfekturebene资阳市3.285.1512.593.8432.308.631
Ānyuè XiànLandkreis安岳县1.424.5181.141.347950.939
Lèzhì XiànLandkreis乐至县844.599546.767490.573
Yànjiāng QūBezirk雁江区1.016.034905.729867.119
SìchuānProvinz四川省82.348.29680.417.52883.674.866

Quelle: China National Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Sichuan (web).

Erläuterung: Statusangaben und Gliederung auf Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.


Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:

Geschlecht (C 2020)
männlich42.289.718
weiblich41.385.148
Urbanisierung (C 2020)
ländlich36.208.954
urban47.465.912
Altersgruppen (C 2020)
0-14 Jahre13.471.112
15-64 Jahre56.036.154
≥65 Jahre14.167.600
Altersverteilung (C 2020)
0-9 Jahre8.667.531
10-19 Jahre9.122.983
20-29 Jahre10.132.275
30-39 Jahre10.881.420
40-49 Jahre12.754.243
50-59 Jahre13.952.610
60-69 Jahre9.305.572
70-79 Jahre6.220.558
≥80 Jahre2.637.674