Home  →  
Qatar Map

Qatar

The municipalities of the State of Qatar as well as all cities and localities of more than 1,000 inhabitants.

Municipalities

NameAbbr.NativeArea
A (km²)
Population
C 1986-03-16
Population
C 1997-03-01
Population
C 2004-03-16
Population
Cf 2010-04-20
QatarQATقطر11,571369,079522,023744,0291,699,435
Ad-Dawḥah [Doha] {Ad-Dawhah}DAWالـدوحــة234217,294264,009412,237796,94723400
Aḍ-Ḍ'āyan {Ad-Dayan}DAYالضعاين236......7,71143,17623600
Al-Khawr & Adh-Dhakhīrah [Al Khor] {Al-Khawr & Adh-Dhakhirah}KHAالخور والذخيرة1,55110,62219,50932,136193,983155100
Al-WakrahWAKالـوكـرة2,52023,68231,92344,115141,222252000
Ar-Rayyān {Ar-Rayyan}RAYالـريـان5,818101,940184,131217,502455,623581800
Ash-Shamāl {Ash-Shamal}SHAالشمـال9024,3804,0594,9157,97590200
Umm Ṣalāl {Umm Salal}UMMام صلال31011,16118,39225,41360,50931000

Major Cities

 NameAdm.Population
C Cf 2010-04-20
1Ad-DawḥahDAW521,283
2Ar-RayyānRAY392,428
3Ar-Rayyān Industrial AreaDAW260,726
4Adh-DhakhīrahKHA128,574
5Al-KhawrKHA80,220
6Al-WakrahWAK79,457
7Umm Ṣalāl Muḥāmma'dUMM60,509
8Ash-ShaḥānīyahRAY35,393
9Musay'īdWAK35,150

Contents: Cities & Localities

NameNativeAdm.Population
C C 1986-03-16
Population
C C 1997-03-01
Population
C C 2004-03-16
Population
C Cf 2010-04-20
Area
Abū Nakḥlah {Abu Nakhlah}ابو نخلةRAY...1,4696,28711,33320014
Abū Samrah {Abu Samrah}ابوسمرهRAY...6837861,06582689
Abū Ẓalūf / Az-Zubārah {Abu Zaluf / Az-Zubarah}ابوظلوف / الزبارهSHA...6215791,00943300
Ad-Dawḥah [Doha] {Ad-Dawhah}الدوحةDAW217,294264,009339,847521,28315872
Adh-Dhakhīrah {Adh-Dhakhirah}الذخيرهKHA...7,86313,511128,57454622
Al-Ghuwayrīyah {Al-Ghuwayriyah}الغويريهKHA...1,7162,1594,83462275
Al-Jumaylīyah {Al-Jumayliyah}الجميليهRAY...1,3031,3671,70662624
Al-Khawr [Al-Khor]الخورKHA...9,93018,03680,22045522
Al-Khīsah {Al-Khisah}الخيسهDAY...2,4576,19224,72216067
Al-Kir'ānah {Al-Kiranah}الكرعانةRAY...1,0311,0721,56755453
Al-WakrahالوكرهWAK13,15920,20526,99379,4576295
Al-WukayrالوكيرWAK4,1413,9484,40022,45922103
An-Naṣrānīyah {An-Nasraniyah}النصرانيهRAY...4905931,04341203
Ar-Rayyān {Ar-Rayyan}الريانRAY86,915137,999195,581392,42837944
Ar-Rayyān Industrial Area {Ar-Rayyan Industrial Area}الريان المنطقة الصناعيةDAWAr-Rayyān23,45462,612260,7262995
Ash-Shaḥānīyah {Ash-Shahaniyah}الشحانيهRAY4,6546,8528,38035,39328396
Aṭ-Ṭūrīyah {At-Turiyah}العطوريةRAY...9159391,06070204
Dukhān {Dukhan}دخانRAY3,3415,2996,11711,52037616
Fuwayriṭ (- Al-Jassasiyah) {Fuwayrit}فويرط / الجساسيهSHA...9821,3851,97030372
Madīnat ash-Shamāl (- Ar-Ruways) {Madinat ash-Shamal}مدينه الشمال / الرويسSHA...2,4562,9514,99616539
Musay'īd (Umm Sa'īd) [Mesaieed] {Musayid}مسيعيد - المدينةWAK6,0947,42412,61135,15012732
Rawḍat Rāshid {Rawdat Rashid}روضه راشدRAY...2,6404,7626,04645053
Shaqrā {Shaqra}شقراWAK...33543,87449332
Umm Bāb {Umm Bab}ام بابRAY...1,8291,2876,19449522
Umm Ṣalāl Muḥāmma'd (- Al-Kahrīṭīyāt) {Umm Salal Muhammad}ام صلال / الخريطياتUMM9,44815,93525,41360,50930969